Hải Sản ĐẠI DƯƠNG XANH®Chương Trình Khuyến Mãi Tặng 1 Áo Mưa khi mua trên 5kg.

Các Mặt hàng Chính được giảm giá

Hồ Lô Cá còn 100.000 đ/kg – Giá cũ 105.000đ

holoca1

Mực Nang Trung còn 120.000 đ/kg – Giá cũ 150.000đ

mucnangtrung1

Cá Bò Da còn 115.000 đ/kg – Giá cũ 120.000đ

caboda

Đùi Đà Điểu KHATOCO còn 175.000 đ/kg – Giá cũ 190.000đ

thitduidadieu1kg

Thịt Ốc Giác còn 180.000 đ/kg – Giá cũ: 190.000đ

ruot oc giac

Ngoài ra còn 1 một số mặt hàng các bạn có thể xem tại Links http://haisandaiduongxanh.com/sanpham.html