Bạch Tuộc Sống

Bạch tuộc sống được ngư dân bắt và nuôi sống. Bạch tuộc sống từ 18-30 con/kg được ngư dân bắt sống mang về. Bên cạnh đó Đại Dương Xanh cũng Cung cấp Bạch Tuộc Làm sạch để Quý khách tiện Chế biến.

Danh mục: